Hokej.Net Logo

Kary

Rzut Karny

2011-09-28 14:48:48 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

Rzut karny spowodowany przez przeciwnika gdy zawodnik jedzie sam na sam w kierunku bramki a zostaje przez zawodnika drużyny przeciwnej sfaulowany.

Zahaczanie (hooking)

2009-09-19 22:30:49 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

obrazek po lewej


Gracz, który zatrzymuje lub usiłuje zatrzymać przeciwnika przez zahaczanie go swym kijem będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który przez zahaczanie powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany według uznania sędziego: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

1

Wystrzelenie lub wyrzucenie krążka poza lodowisko

2009-09-19 22:29:58 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

Gracz, który umyślnie wystrzeliwuje krążek poza lodowisko lub bramkarz, który wystrzeliwuje krążek bezpośrednio poza lodowisko, albo gracz lub bramkarz, który wyrzuca bądź umyślnie uderza krążek swą ręką lub kijem poza lodowiskiem, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

2

Wymuszanie kary (symulowanie) (diving)

2009-09-19 22:27:05 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

Symulowanie faulu przez rzucenie się na lód zwykle kończy się otrzymaniem kary mniejszej dwóch minut.

3

Walka na pięści i ostrość w grze (fighting and roughing)

2009-09-19 22:25:25 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

Gracz, który umyślnie zdejmuje rekawicę/ce w walce lub kłótni, będzie ukarany karą za niesportowe zachowanie (10 min.) Gracz, który rozpoczyna bójkę na pięści będzie ukarany karą meczu (25 min.) Gracz uderzony, który odpowiada lub zamierza odpowiedzieć ciosem będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Każdy gracz lub bramkarz, który jako pierwszy włącza się do bójki będzie ukarany: karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.)

4

Uderzanie kijem (slashing)

2009-09-19 22:23:46 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

obrazek po lewej


Gracz, który utrudnia lub próbuje utrudnić akcję przeciwnikowi przez uderzanie go lub w jego kija swoim kijem, będzie ukarany, według uznania sędziego karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który na skutek uderzania kijem, powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min) Gracz, który wymachuje swoim kijem w kierunku przeciwnika w trakcie sprzeczki, będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20min.) lub karą meczu (25 min.)

5

Spowodowanie upadku przeciwnika (tripping)

2009-09-19 22:20:36 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

obrazek po lewej


Gracz, który używając swojego kija, nogi,ręki lub łokcia powoduje podcięcie lub upadek przeciwnika, będzie karany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

6

Rzucenie na bandę (boarding)

2009-09-19 22:17:38 0 Autor: skh Źródło Hokej.Net

obrazek po lewej


Gracz, który zatrzymuje ciałem, łokciami, w niedozwolony sposób atakuje ciałem lub powoduje upadek przeciwnika w taki sposób, że przeciwnik gwałtownie zostaje rzucony na bandę, będzie ukarany, według uznania sędziego: . karą mniejszą (2 min.) lub . karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub . karą meczu (25 min.) Gracz, który powoduje kontuzję swego przeciwnika w wyniku rzucenia na bandę, będzie ukarany według uznania sędziego: . karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub . karą meczu (25 min.)

7

Rzucenie kija (throwing the stick)

2009-09-19 22:16:33 0

Każdy gracz lub bramkarz, który wyrzuca kij lub jego część poza lodowisko, będzie ukarany według uznania sędziego: karą za niesportowe zachowanie (10 min.) lub karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Każdy gracz lub bramkarz będący na lodzie, który rzuca swój kij lub jego część albo jakikolwiek inny przedmiot w kierunku krążka w swej strefie ataku lub w strefie neutralnej, będzie ukarany: kara większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.)

Przytrzymywanie kija przeciwnika (holding the stick)

2009-09-19 22:14:53 0

obrazek po lewej


Gracz, który trzyma kij przeciwnika rękoma lub w jakikolwiek inny sposób będzie ukarany karą mniejszą (2 min.)

Przytrzymywanie (holding)

2009-09-19 22:13:34 0

obrazek po lewej


Gracz, który w jakikolwiek sposób przytrzymuje przeciwnika będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

Przeszkadzanie (interference)

2009-09-19 22:10:53 0

obrazek po lewej


Gracz, który przeszkadza lub utrudnia poruszanie się przeciwnikowi nie będącemu w posiadaniu krążka, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) gracz, przebywający na ławce zawodników lub ławce kar, który swym kijem lub ciałem przeszkadza w prowadzeniu krążka przez przeciwnika znajdującego się na lodzie w trakcie gry, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Gracz, który swym kijem lub ciałem przeszkadza lub utrudnia działanie bramkarza, gdy znajduje się on w polu bramkowym, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jeśli w czasie, gdy bramkarz został usunięty z lodu, jakikolwiek członek jego drużyny, w tym osoba funkcyjna, bezprawnie znajduje się na lodzie, przeszkadzając swym kijem lub ciałem w poruszaniu się krążka będącego w posiadaniu drużyny przeciwnej, sędzia musi przyznać drużynie nie zawiniającej zdobycie bramki.

Podcięcie (clipping)

2009-09-19 22:07:26 0

Gracz, który powstrzymuje przeciwnika poprzez podcięcie kijem lub obniża pozycję swego ciała i atakuje przeciwnika poniżej kolan, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.). Gracz, który na skutek podcięcia powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Opóźnianie gry (Delay Of Game)

2009-09-19 22:04:34 0

obrazek po lewej


Krążek cały czas musi być utrzymywany w ruchu. Drużyna będąca w posiadaniu krążka w swojej strefie obronnej, musi zagrywać krążek w kierunku bramki przeciwnika, chyba że: jednorazowo przeprowadza krążek za swoją bramką, zagraniu takiemu przeszkadzają gracze drużyny przeciwnej gra w osłabieniu.

Nadmierna ostrość w grze (roughing)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Jeśli gracz uznany zostaje za winnego nieuzasadnionej ostrości w grze, będzie on ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który chwyta lub trzyma maskę albo kask lub ciągnie za włosy przeciwnika, będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą i automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który próbuje lub umyślnie uderza głową przeciwnika będzie ukarany karą meczu (25 min.)

Nadmierna ilość graczy na lodzie (too many players on ice)

2008-11-03 00:00:00 0

Jeśli w jakimkolwiek momencie gry, drużyna ma więcej graczy na lodzie niż ma do tego prawo, wówczas będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Jeśli w ciągu ostatnich dwóch minut meczu i w jakimkolwiek momencie dogrywki do gry celowo wprowadzono nadliczbowego gracza by spowodować przerwę w grze, sędzia przyzna drużynie niezawiniającej rzut karny

Uderzenie trzonkiem kija (butt-ending)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz,który usiłuje uderzyć trzonkiem kija będzie ukarany podwójną karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie się ( 2+2+10 min.) Gracz, który uderza trzonkiem kija będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się ( 5 + 20 min.) Jeśli przeciwnik zostanie zraniony sędzia powinien nałożyć karą meczu ( 25 min.) W obu przypadkach ukarany gracz musi udać się do szatni a na ławce kar karę 5 min. odsiaduje zastępca o ile nie nastąpiła kompensacja kar ( taki sam wymiar kary otrzymał przeciwnik )

Kary na bramkarza

2008-11-03 00:00:00 0

Bramkarz nigdy nie jest odsyłany na ławkę kar W przypadku kary mniejszej lub pierwszej kary za niesportowe zachowanie nałożonej na bramkarza jego kara będzie wykonywana przez innego gracza drużyny, który przebywał na lodzie, gdy nastąpiło przewinienie i który był wyznaczony przez kierownika lub trenera za pośrednictwem kapitana drużyny. W przypadku kary większej, kary meczu za nie sportowe zachowanie lub kary meczu, bramkarz będzie usunięty z lodowiska do końca meczu.

Kara Meczu (misconduct)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Atakowanie z tyłu (checking from behind)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej

obrazek po lewej

Gracz, który z tyłu najeżdża, wskakuje, atakuje ciałem lub uderza w jakikolwiek sposób przeciwnika, będzie ukarany według uznania sędziego: karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie (2 + 10 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który w wyniku ataku z tyłu powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany karą meczu (25 min)

Atak w okolice głowy lub szyi przeciwnika (head checking)

2008-11-03 00:00:00 0

Gracz, który atakuje przeciwnika w okolice głowy i szyi lub skierowuje i uderza jego głową o szyby ochronne na bandach, będzie ukarany według uznania sędziego: karą mniejszą + automatycznie karą za nie sportowe zachowanie (2 + 10 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 +20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który na skutek ataku w okolicę głowy i szyi, powoduje zranienie przeciwnika, będzie ukarany: karą meczu (25 min.) Uderzenia w okolicę głowy podczas bójki lub kłótni są karane zgodnie z przepisem 528 „Walka na pięści i ostrość w grze”.

atak łokciem (elbowing)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz, który używa swego łokcia aby sfaulować przeciwnika, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który używając swego łokcia powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Atak kolanem (kneeing)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz, który używa swego kolana aby sfaulować przeciwnika, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który używając swego kolana, powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Atak kijem trzymanym oburącz (cross-checking)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz, który atakuje przeciwnika kijem trzymanym oburącz ( kij nie ma styczności z taflą ), będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min. ) lub karą meczu (25 min.) Jeżeli nastąpi zranienie przeciwnika w wyniku takiego ataku gracz będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min. ) lub karą meczu (25 min.)

Niesportowe zachowanie się (misconduct penalty)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Jeśli którykolwiek z graczy, po ukaraniu nie udaje się bezpośrednio na ławkę kar lub do szatni, przebywając poza lodem, używa wulgarnego, obelżywego języka lub wykonuje obsceniczne, profanacyjne gesty w stosunku do jakiejkolwiek osoby oficjalnej lub innych osób lub przebywając poza lodem przeszkadza w jakikolwiek sposób w pełnieniu obowiązków sędziemu głównemu, sędziom liniowym, sędziemu czasu i sędziom bramkowym, jego drużyna będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.)

Wysoki kij (high-sticking)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Trzymanie kija powyżej wysokości barków jest zabronione i każdy gracz naruszający ten przepis będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zach owanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (KM) Gracz, który trzyma jakąkolwiek część kija powyżej wysokości barków i powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zach owanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (KM) Jednakże, jeśli akcja wysoko uniesionym kijem, która spowodowała kontuzję, oceniona została jako przypadkowa, zawiniający gracz będzie ukarany: podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.)

Kopnięcie gracza (Kicking)

2008-11-03 00:00:00 0

Gracz który kopie lub próbuje kopnąć przeciwnika zostanie ukarany karą meczu (25 min.)

Kłucie końcem kija (spearing)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz,który usiłuje kłuć łopatką kija będzie ukarany podwójną karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie się ( 2+2+10 min.) Gracz, który kłuje końcem kija będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się ( 5 + 20 min.) Jeśli przeciwnik zostanie zraniony sędzia powinien nałożyć karą meczu ( 25 min.) W obu przypadkach ukarany gracz musi udać się do szatni a na ławce kar karę 5 min. odsiaduje zastępca o ile nie nastąpiła kompensacja kar ( taki sam wymiar kary otrzymał przeciwnik )

Gra złamanym kijem

2008-11-03 00:00:00 0

Każdy gracz może brać udział w grze bez kija. Graczowi lub bramkarzowi, którego kij uległ złamaniu, nie można dostarczyć nowego kija poprzez rzucenie go na lód, ale może on być dostarczony przez partnera z drużyny. Gracz biorący udział w grze złamanym kijem lub jego częścią zostanie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

Celowe poruszenie bramki (displacing the goal)

2008-11-03 00:00:00 0

Gracz lub bramkarz, który umyślnie porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jeśli sytuacja taka wydarzy się w ostatnich dwóch minutach meczu lub w jakimkolwiek momencie dogrywki, a jest spowodowana przez zawodnika broniącego lub bramkarza w jego strefie obrony, sędzia powinien przyznać drużynie przeciwnej rzut karny.

Atakowanie ciałem - natarcie (charging)

2008-11-03 00:00:00 0

obrazek po lewej


Gracz, który najeżdża, wskakuje, taranuje przeciwnika lub atakuje ciałem bramkarza drużyny przeciwnej w jego polu bramkowym, będzie ukarany wg uznania sędziego karą mniejszą ( 2 min.)lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V