Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 8966

Walny Zjazd PZHL - relacja live

2019-06-27 09:38:50

Zapraszamy na tekstową relację z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Rozpocznie się on o godzinie 10:30 na Stadionie Śląskim.

Stronę prosimy odświeżać ręcznie za pomocą klawisza F5Koniec obrad. Dziękujemy za uwagę.

13:44 
- Za 39 delegatów, przeciw 5, 8 się wstrzymało.
 
13:42 - Pora na punkt 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZHL za 2017 i 2018 r.

13:39 - Czas na głosowanie. Za zatwierdzeniem opowiedziało się 38 delegatów, przeciw 4, 5 się wstrzymało.

13:37 - Przechodzimy do punktu 11. - Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku w 2018 r.

13:25 - Mirosław Minkina odpowiada: – Naszym zadaniem jest ustalenie, jakie jest realne zadłużenie związku, bo część faktur i rachunków trzeba odtworzyć. Koszt wynajęcia firmy prowadzącej audyt to kwota około 30-40 tysięcy złotych. Wobec poprzedniej ekipy rządzącej toczą się dwa postępowania.

Jedno zgłosiło ministerstwo za nieprawidłowe rozliczanie dotacji. Chodzi o pana prezesa Chwałkę, sekretarza generalnego Wierzbowskiego i głównego księgowego Kosa. Drugie dotyczy przywłaszczenia sobie przez prezesa Chwałkę pożyczki, którą dał związkowi prezes Hałasik. O tej sprawie powiadomiliśmy prokuraturę, ale ona go odrzuciła. Złożyliśmy zażalenie od jej decyzji.

13:20 - Mariusz Kaszuba, delegat TH Unii Oświęcim pyta o konsekwencje, jakie zostały wyciągnięte wobec prezesa Chwałki za niegospodarność i głównego księgowego.

13:10 - Marek Pałus, prawnik PZHL, liczy na to, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wyciągnie rękę do hokejowej centrali w sprawie 6 milionowego zwrotu dotacji.13:05 - Teraz poruszono kwestię wydatków na pracowników. Odpowiada Danuta Piorun i Mirosław Minkina.

12:55 - Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie ujawnił, jakie wynagrodzenie otrzymywali Dawid Chwałka, Janusz Wierzbowski i główny księgowy. W przypadku dwóch pierwszych była to kwota ponad 10 tysięcy złotych, w przypadku księgowego ponad 8 tysięcy złotych!

12:40 - Dyskusja między Katarzyną Zygmunt, Tomaszem Demkowiczem i Mirosławem Minkiną. Temat: akcje szkoleniowe i kadry młodzieżowe.

12:36 Życzę Wam wszystkim, abyście przemyśleli, jak ten polski hokej ma funkcjonować nie dziś, ale za rok, pięć czy dziesięć lat – tymi słowami do delegatów zwrócił się Walenty Ziętara.

12:32  Nie obarczam winą obecnego zarządu za stan polskiego hokeja. Obarczam winą przedstawicieli klubów, którzy wybrali nieodpowiednie osoby i zmienili statut PZHL na niekorzystny. Musicie podjąć decyzję czy chcecie, aby obecna ekipa dalej rządziła czy chcecie zmian. Jestem przy hokeju 55 lat i chcę jego dobra. Nic więcej. To moje pierwsze i ostatnie wystąpienie publiczne – dodaje.

12:30 Powołaliśmy grupę złożoną z wielu świetnych trenerów i zawodników, w której znaleźli się Gabriel Samolej, Czesław Borowicz, Mariusz Czerkawski, Andrzej i Wojciech Tkaczowie, Waldemar Klisiak, Henryk Gruth. Chcieliśmy zrobić coś, aby hokej się podniósł. Nasz plan rozpisaliśmy na osiem lat – mówi Ziętara.

12:27 - Głos zabrał Walenty Ziętara. Zasłużony reprezentant Polski i trener twierdzi, że prezes Mirosław Minkina w wywiadzie dla naszego portalu kilkakrotnie skłamał.

Wkrótce odniesiemy się do niego w sposób rzetelny i szczegółowy – powiedział Walenty Ziętara.

12:25 - Czas na dyskusje. 

12:23 - Konkluzja jest taka, że zarząd odkąd zaczął realizować plan naprawczy, sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Wciąż jest jednak daleka od ideału.

12:21 
Ocena komisji jest jednoznaczna. Rządy pana Dawida Chwałki oceniamy negatywnie – mówi Wójcik.
 
12:18 - Pora na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Wygłosi je Zbigniew Wójcik. 

12:15 - Polski Związek Hokeja na Lodzie nie uznaje roszczeń Stowarzyszenia Zawodników Hokeja na Lodzie, twierdząc, że są to obietnice Dawida Chwałki. Sprawa wyjaśni się w sądzie.

Obecny zarząd PZHL kwestionuje te roszczenia – zaznaczył Pałus.

12:12 - Jeśli chodzi o realne zobowiązania, to dotyczą one głównie dostawców sprzętu i innych usług. 550 tysięcy złotych zostało zablokowane przez komornika. 

Jest także jeden wierzyciel twardy - chodzi o firmę z Koszalina, która domaga się natychmiastowej spłaty pożyczki. 


12:08 - Marek Pałus dzieli się z delegatami ciekawą informacją.

Dawid Chwałka jest winny Polskiemu Związkowi Hokeja na Lodzie 578 tysięcy. Z kolei hokejowa centrala jest winna Chwałce 600 tysięcy złotych. Chodzi o wierzytelności, które były już prezes PZHL nabył od... Piotra Hałasika. Chwałka skierował już wniosek do sądu o polubowne rozwiązanie. W lipcu odbędzie się rozprawa: albo umorzenie, albo egzekwowanie – twierdzi Pałus.
12:05 - Marek Pałus, prawnik PZHL, podkreśla, że największym wierzycielem PZHL jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Chodzi o kwotę oscylującą w granicach 6 milionów złotych.

12:03 - Katarzyna Zygmunt pyta, jakie są przychody hokejowej centrali?

12:00 - Jak będą wyglądały działania PZHL w obszarze rachunkowości i finansów?11:55 Szkoła Mistrzostwa Sportowego działa bez zarzutu – mówi Sławomir Wodarski.


11:53 - Szybkie podsumowanie sprawozdania finansowego. 


11:41 - Sławomir Wodarski dalej szczegółowo omawia dane finansowe. Zamieściliśmy je niżej.
11:30 - Było też troszkę humoru :)

 

11:25 - Konkluzja sprawozdania finansowego, wykonana przez audytora.
11:02 -
Krótkie wprowadzenie Sławomira Wodarskiego. Wkrótce liczby.

11:00 - Najważniejsza kwestia. Sprawozdania finansowe.
10:59 - Trochę liczb. W przypadku organizacji trzech mistrzostw świata - PZHL dostanie z IIHF dotację na 2,4 miliona złotych. Jeśli uda mu się wydać mniej, to może zarobić na tychże turniejach.

W 2016 roku, kiedy PZHL organizował MŚ Dywiji I i kobiet w Katowicach otrzymał z Miasta Katowice 1,2 miliona złotych. Do tego doszły wpływy z biletów i sponsorów.

Poza tym PZHL zaciągnął nieprocentową pożyczkę z IIHF. Wyniosła ona 200 tysięcy franków szwajcarskich. 10:57 - Mirosław Minkina opowiada o sytuacji w PZHL: – Z początkiem roku wyszły na jaw liczne nieprawidłowości, które – na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy – doprowadziły finanse Związku do niewyobrażalnie tragicznego stanu.

W dniu 23 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie Ministra Sportu, przedstawicieli i pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Prezesa i Członków Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Na spotkaniu Zarząd PZHL poinformowany został o istnieniu uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wydatkowania przez Związek dotacji przeznaczonych na realizację jego zadań. Rodził oto po stronie Związku obowiązek zwrotu ok. 6 mln zł.

Niezwłocznie po uzyskaniu powyższych informacji Prezes Zarządu Dawid Chwałka oraz Sekretarz Generalny Janusz Wierzbowski, jako osoby odpowiedzialne za realizację umów budżetowych oraz wydatkowanie środków pochodzących z dotacji, zrezygnowali z pełnionych przez siebie funkcji. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na spotkaniu w dniu 23 lutego w obecności Ministra Sportu i innych przedstawicieli organu nadzoru a także pozostałych członków Zarządu PZHL przez byłego Prezesa PZHL Dawida Chwałkę, za powstanie nieprawidłowości w PZHL, w tym w zakresie wydatkowania środków z dotacji budżetowej niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiedzialni byli wyłącznie Prezes PZHL, Sekretarz Generalny oraz główny księgowy PZHL.

W związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Zarządu nowe ukonstytuowanie Zarządu PZHL nastąpiło na posiedzeniu w dniu 16 marca 2018 roku. Wszelkie późniejsze, a opisane poniżej, działania Zarządu były ukierunkowane na zdiagnozowanie sytuacji finansowej (wysokości zadłużenia oraz jego struktury), zabezpieczenie finansowania bieżącej działalności sportowej Związku, zminimalizowanie kosztów bieżącej działalności oraz możliwości pozyskania dodatkowego finansowania Związku powalającego na częściową reedukację
zadłużenia.

W chwili obecnej możemy z całą stanowczością stwierdzić, że problemy, w których znalazł się Związek nie zakłóciły sportowej działalności oraz celów i zadań, które jako Związek chcemy osiągać.10:51 -
Teraz czas na podsumowanie Mirosława Minkiny, prezesa PZHL.

10:48 - 53 głosy za. Mamy więc komisję skrutacyjną.

10:46 -
Trwa kompletowanie komisji skrutacyjnej. Proponowane kandydatury to: Katarzyna Zygmunt, Sławomir Skowroński i Paweł Polak.

10:44 - Ważna informacja. Mamy kworum. Na sali jest 59 z 98 uprawnionych delegatów.

10:42 - Trwa głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 47 głosów "za", 11 głosów przeciw i 1 wstrzymujący się.

10:37 - Prawnik PZHL Marek Pałus nie zgadza się z argumentami Jachymiaka. Trwa dyskusja. Wypowiada się też Katarzyna Zygmunt, która popiera postulat Sekretarza KR PZHL.

10:35 - Maciej Jachymiak, Sekretarz Komisji Rewizyjnej PZHL, mówi wprost, że to Walny Zjazd powinien powołać przewodniczącego obrad. Przywołuje sytuację sprzed roku, kiedy obie strony ustaliły takie rozwiązanie za obowiązujące.

10:34 - Teraz prezes PZHL odczytuje porządek obrad i apeluje o jego przyjęcie.

10:32 - Mirosław Minkina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, wita przybyłych delegatów.

10:30 - Na razie tak to wygląda. Niewielu delegatów przyjechało na Stadion Śląski. 


10:15 - Wiemy, że Walny Zjazd PZHL rozpocznie się o godzinie 10:30. Opóźnienie związane jest z faktem, że spora część delegatów nie dotarła jeszcze na miejsce.


Znamy porządek obrad proponowany przez hokejową centralę.

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa PZHL
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie ważności Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu PZHL z działalności za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZHL za 2017 r. i 2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZHL za 2018 r.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku w 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZHL za 2017 i 2018 r.
13. Zamknięcie obrad.Powrót

Komentarze:

Polski Cyrk heheheh Chwalka podal do sadu PZHL o kasiorke hehehe a ze ci... narobil dlugow z Halasikiem wtedy nikt do sadu ich nie podal. CYRK I WSTYD i jak ma byc dobrze w polskim hokeju jak malpy dalej kieruja zwiazkiem
przeca Małpy dobrze skaczom, poto tam som...
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V