Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 4152

Zmiany w zawieszeniach licencji zawodniczych. Za jaką karę meczu zawodnik będzie pauzował?

2017-09-11 20:06:36

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął uchwałę o zmianie zapisów w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego w sprawie licencji zawodniczych i zawieszeń po otrzymaniu kary meczu.


W uchwałach czytamy m.in., że :

§ 26

1. Organizator rozgrywek może podjąć decyzję odmawiającą przyznania licencji okresowej zawodnika, a także decyzję o jej pozbawieniu lub zawieszeniu.
2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji okresowej zawodnika oznacza bezwzględny zakaz gry danego zawodnika w określonej kategorii rozgrywek.
3. Decyzja o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu licencji okresowej zawodnika – z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 - wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i  doręczana jest Klubowi z urzędu.

4. Decyzja w sprawie zawieszenia licencji okresowej zawodnika na czas określony, której podstawą  jest naruszenie przepisów gry w hokeja na lodzie w zakresie wskazanym w § 25, podejmowana jest przez organizatora rozgrywek z urzędu, na zasadach wynikających z załącznika do niniejszego Regulaminu i nie podlega doręczeniu. Od takiej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 26

1. Podstawą pozbawienia lub odmowy przyznania licencji okresowej zawodnika jest:

a) ujawnienie faktu, iż zawodnik przed otrzymaniem licencji podpisał umowę lub zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych dotyczące reprezentowania barw klubowych w tym samym czasie z więcej niż jednym klubem,
b) nieuzasadnione zerwanie umowy z klubem przez zawodnika,
c) rażące naruszenie obowiązków zawodnika w stosunku do IIHF, PZHL, OZHL, innego organizatora rozgrywek bądź klubu,
d) odmowa reprezentowania barw narodowych lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zgrupowaniu, konsultacji lub badaniach medycznych kadry narodowej lub wojewódzkiej
e) pozbawienie zawodnika licencji zawodnika,
f) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach IIHF, PZHL, OZHL lub innego organizatora rozgrywek, w szczególności zaś nałożenie na klub sankcji dyscyplinarnej w postaci zakazu dokonywania zmiany barw klubowych do tego klubu, wypożyczeń lub zakazu zawarcia umowy szkoleniowej.

oraz

Załącznik do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZHL - Karomierz

1. Licencja okresowa zawodnika, który na podstawie przepisów gry w hokeja na lodzie otrzymał karę meczu lub karę meczu za niesportowe zachowanie ulega zawieszeniu na czas określony począwszy od dnia następnego po meczu, w trakcie którego nałożono karę, chyba, że co innego wynika z przepisów poniższych.

2. W przypadku nałożenia na zawodnika po raz pierwszy w sezonie kary większej (5 min.) plus kary meczu za niesportowe zachowanie wynikającej z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 119 ii, 121 ii, 122 ii, 123 ii 124ii.2, 125 iii, 127 ii,139 ii,141 ii, 141 vii, 143 iii, 146 iii, 150 vii, 153 ii, 156 i, 158 i, 159 iii, 159 iv, 159 vi, 161 ii, 167 iv, 169 ii.2, 169 iii,  -  pierwsze tego typu przewinienie w sezonie nie powoduje zawieszenia licencji okresowej zawodnikowi.

Każde następne nałożenie kary wskazanej wyżej powoduje natychmiastowe zawieszenie licencji okresowej odpowiednio na: 
  
1) jeden mecz – w przypadku nałożenia kary po raz drugi w sezonie
2) dwa mecze – w przypadku nałożenia kary po raz trzeci w sezonie
3) trzy mecze – w przypadku nałożenia kary po raz czwarty w sezonie
4) kolejne trzy – w przypadku każdorazowego nałożenia kary po raz piąty i  następne

3. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na lodzie:  119 ii – rzucenie na bandę, 122 iv – natarcie, 125 iii – podcięcie, 127 ii – atak kijem trzymanym oburącz, 139 ii – atak łokciem, 141 i, 141 ii, 141 vii, 141 viii, 141 ix, - bójka na pięści lub ostrość, 143 iii – atak wysoko uniesionym kijem, 146 iii – zahaczanie, 150 vii, 153 ii – atak kolanem, 159 iii, 159 iv, - uderzanie kijem, 167 iv – spowodowanie upadku przeciwnika, 169ii.2, 169 iii, 219 i, 219 iii  - zawieszana jest na dwa kolejne mistrzowskie.

4. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na lodzie: 121 ii, 121 iii, - atak trzonkiem kija, 123 iii, - atak z tyłu, 124 ii.3, 124 iii. – atak w okolice głowy i szyi, 142 i, -  uderzanie głową, 160 i, 161 ii, 161 iii. – kłucie końcem kija jest zawieszana na trzy kolejne mecze mistrzowskie.

5. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na lodzie: 118 i, - gryzienie, 152 i, - kopnięcie przeciwnika, 168 iv. 2, 168 iv. 3. – jest zawieszana na cztery kolejne mecze mistrzowskie.

6. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na lodzie: 116 v.1, 116 v.2, 140 i, 162 i, 162 ii, 168 vi.1, – atak na osobę urzędową, opluwanie kogokolwiek jest zawieszana na sześć  kolejnych meczów mistrzowskich.

7. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu za niesportowe zachowanie się wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na lodzie: 116  iv. 1, 141 viii, 141 ix, 141 x, 154 iii, 154 iv, 165 i, 168 iv.1, 168 iv.2, 164 i, 178 ii. - jest zawieszana na kolejny mecz mistrzowski.

8. Licencja okresowa zawodnika ukaranego dwukrotnie w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie się (10 minut ) co spowodowało automatycznie nałożenie kary meczu za niesportowe zachowanie karą meczu ulega  zawieszeniu na jeden mecz.

9. W przypadku nałożenia kolejnej kary meczu lub kary meczu za niesportowe zachowanie się w danym sezonie  rozgrywkowym zawieszenie licencji okresowej ulega wydłużeniu o:

1) dwa mecze – w przypadku drugiego nałożenia kary meczu
2) trzy mecze -  w przypadku trzeciego nałożenia kary meczu
3) cztery mecze - w przypadku czwartego i kolejnego  nałożenia kary meczu
   
10. Licencja okresowa zawodnika drużyn młodzieżowych  ukaranego za popełnione wykroczenia określone w przepisach wskazanych wyżej  ulega zawieszeniu na jeden mecz już w przypadku nałożenia pierwszej kary. Przy drugiej karze licencja ulega zawieszeniu na dwa mecze a przy trzeciej i kolejnej karze – na cztery mecze.

11. Licencja okresowa Zawodnika drużyn  młodzieżowych,  który  otrzyma  karę  10 minut po raz drugi, ulega zawieszeniu na jeden mecz. Każda  kolejna  kara  10-minutowa w danym cyklu rozgrywkowym powoduje zawieszenie licencji okresowej na kolejne dwa mecze.

12. Zawieszenie licencji okresowej zawodnika młodzieżowego powoduje, iż nie jest on uprawniony do gry w jakiejkolwiek kategorii wiekowej.
Powrót

Komentarze:

to teraz cwaniak znad morza będzie rozdawał rekordowo kary meczu na lewo i prawo jak to ma w zwyczaju po nieudanej karierze zawodniczej się mści
Najlepsze jest, że możesz komuś zaj... w łeb, pogryźć, skopać w sumie bez wielkiego halo, ale najgorsze co możesz zrobić to kogoś opluć hehe.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V