Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 11645

Stanowisko 5 klubów w sprawie utworzenia ligi zawodowej

2013-07-05 15:08:46

Przedstawiamy stanowisko pięciu klubów (MKS Cracovia SSA, Aksam TH Unia Oświęcim, Ciarko PBS Bank KH Sanok sp. z o.o., Tyski Sport S.A. oraz JKH GKS Jastrzębie) w sprawie utworzenia ligi zawodowej.


Kraków, dnia 5 lipca 2013 roku
 
 Polska Hokej Liga sp. z o.o.
  ul. Modelarska 9A
  40-142 Katowice

 Jako główni sponsorzy oraz przedstawiciele klubów MKS Cracovia SSA, Aksam TH Unia Oświęcim, Ciarko PBS Bank KH Sanok sp. z o.o., Tyski Sport S.A. oraz JKH GKS Jastrzębie informujemy, że nie aprobujemy dotychczasowych działań Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o. (dalej jako „PHL") zmierzających do utworzenia ligi zawodowej oraz przedstawionego przez PHL projektu umowy licencyjnej dotyczącej udziału w rozgrywkach.

 W naszej ocenie nowo tworzona liga zawodowa powinna bowiem spełniać najwyższe standardy, czego nie da się niestety osiągnąć bez zapewnienia solidnych podstaw ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania. Narzucone przez PHL ekspresowe tempo działania przełożyło się na niedopracowane postanowienia umowy licencyjnej oraz innych regulacji mających stanowić podstawę funkcjonowania ligi, takich jak Regulamin Rozgrywek czy Zasady Marketingowe. Projekty w/w dokumentów nie uzyskały naszej akceptacji, skutkiem czego podjęliśmy decyzję o odmowie podpisania umowy licencyjnej w obecnym kształcie i brzmieniu. Nasze stanowisko wynika z dogłębnej analizy proponowanych przez PHL rozwiązań, która prowadzić musi do jednoznacznej konstatacji, iż bieżąca działalność PHL finansowana będzie z budżetów klubów uczestniczących w rozgrywkach, na co nie ma zgody ani klubów, ani też ich strategicznych sponsorów.

 Do takich wniosków prowadzą m.in. aktualna trudna sytuacja finansowa PZHL, którego zadłużenie znacznie przekracza kwotę 1.000.000 złotych, jak również brak realnych perspektyw na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla PHL. Za wysoce wątpliwe uznać bowiem należy, by w kontekście aktualnego zadłużenia PZHL, przy jednoczesnej konieczności finansowania bieżącej działalności Związku oraz ponoszenia kosztów zawartych przez Związek kontraktów z trenerami Reprezentacji Polski A (kwota ok. 1.200.000 zł rocznie) PZHL był w stanie przeznaczyć jakiekolwiek środki na funkcjonowanie ligi zawodowej. W naszej ocenie finansowania tego nie zapewni również tajemniczy sponsor ściśle skrywany przez Prezesa PZHL, przy czym pragniemy od razu podkreślić, iż za całkowicie nieakceptowalne uważamy to, że do dnia dzisiejszego kluby nie uzyskały jakichkolwiek konkretnych informacji o sponsorze ligi oraz ewentualnych kwotach sponsorskich, zaś treść umowy, która według zapewnień Prezesa PZHL została podpisana w tym przedmiocie, utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy. W naszej ocenie zasady finansowania działalności Związku, jak również ligi zawodowej, powinny być transparentne zarówno dla klubów, jak też obecnych i przyszłych sponsorów zainteresowanych wspieraniem hokeja na lodzie.

 Odnosząc się zaś do treści przedstawionego przez PHL projektu umowy licencyjnej oraz innych dokumentów, które mają stanowić podstawę funkcjonowania ligi zawodowej, wskazać należy na nieakceptowalne zapisy przewidujące udzielenie PHL nieodpłatnej licencji uprawniającej PHL do używania i komercyjnego wykorzystania wizerunku, logo, maskotek, nazwy klubu, czy też konieczność udostępnienia PHL powierzchni reklamowych na tafli lodowiska, bandach, strojach zawodników oraz w obrębie obiektów, na których są organizowane rozgrywki, w sytuacji, gdy żadne z postanowień umowy licencyjnej oraz Zasad Marketingowych nie przewiduje dla klubów jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej z tego tytułu. Nie sposób przy tym pominąć wynikających z takiego rozwiązania, niekorzystnych dla klubów, konsekwencji podatkowych w postaci konieczności dokonania wyceny takich praw według stawek rynkowych i zapłaty podatku VAT, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek rekompensaty ze strony PHL. Co więcej, pomimo przyznania PHL całości praw medialnych do rozgrywek ligowych, a w konsekwencji możliwości sprzedaży tych praw podmiotowi trzeciemu, kluby hokejowe, w przeciwieństwie do klubów z innych lig zawodowych, nie mają zagwarantowanych żadnych przychodów z tego tytułu.

 Wskazać ponadto należy na wynikającą z Regulaminu Rozgrywek możliwość arbitralnego nakładania przez PHL na kluby szeregu kar finansowych i opłat administracyjnych za naruszenia przepisów ustalonych przez PHL, co w kontekście wynikającej z pkt. 27.4 Regulaminu niemożliwości odwołania się od decyzji w przedmiocie wymierzenia kary klubowi (w tym nawet nałożonej niesłusznie) należy uznać za rozwiązanie całkowicie nieakceptowalne. Automatycznie nasuwa się tu bowiem sugestia, iż takie kary służyć mają wyłącznie pozyskiwaniu środków na bieżącą działalność PHL, zaś swoistego rodzaju batem dla klubów, który będzie służył egzekwowaniu takich kar, jest wynikająca z Regulaminu możliwość odjęcia punktów lub cofnięcia licencji w przypadku braku zapłaty kary. Brak również naszej zgody na proponowane brzmienie pkt. 37.1 Regulaminu zezwalającego Zarządowi PHL na wydane decyzji o cofnięciu licencji klubowej w przypadku jakiegokolwiek (nawet najbardziej błahego) naruszenia obowiązków wynikających z regulaminów lub dokumentów, w tym decyzji PHL, wydanych na jego podstawie, a także na podstawie innych dokumentów wydanych przez uprawnione organy PZHL lub PHL. W naszej ocenie przypadki, które uzasadniają cofnięcie licencji powinny być wymienione enumeratywnie, a nie pozostawione swobodnej decyzji PHL.
 Niezależnie od powyższego, mając na względzie jednoznaczne przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010, poz. 127 nr 857 z późn. zm.) podkreślamy, iż nie zostały spełnione formalnoprawne przesłanki do utworzenia ligi zawodowej. Do dnia dzisiejszego brak bowiem, wymaganej przez Art. 15 ust. 6 ustawy, decyzji Ministra Sportu o zatwierdzeniu umowy pomiędzy PHL i PZHL na prowadzenie ligi zawodowej, a ponadto część klubów, które miałyby uczestniczyć w rozgrywkach funkcjonuje jeszcze w formie stowarzyszeń. Zgodnie zaś z przepisami ustawy (vide art. 15 ust. 3) w skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne. Wbrew twierdzeniom PHL ustawa nie przewiduje możliwości prowadzenia rozgrywek o tytuł Mistrza Polski lub Puchar Polski w ramach ligi kontraktowej, która nie spełnia wymogów ligi zawodowej w rozumieniu ustawy.

 Wobec powyższego, ze względu na wskazane powyżej zastrzeżenia i uchybienia oraz brak odpowiedniego zaplecza finansowego i organizacyjnego po stronie PHL, rozgrywki ligowe w sezonie 2013/2014 powinny odbyć się na dotychczasowych zasadach, a ich organizatorem powinien pozostać PZHL. Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, by odbywały się one pod nazwą Hokej Liga, tak aby po uruchomieniu ligi zawodowej opartej na solidnych podstawach finansowych i organizacyjnych, nastąpiło płynne przejście praw i obowiązków pomiędzy PZHL i PHL. Sezon rozgrywkowy 2013/2014 PHL powinna zaś poświęcić na zbudowanie podwalin pod ligę zawodową, która ruszyłaby od następnego sezonu na zasadach akceptowanych przez wszystkie kluby.

 Pragniemy przy tym podkreślić, iż nie jesteśmy przeciwni utworzeniu ligi zawodowej, którą uważamy za bardzo istotny krok zmierzający do profesjonalizacji hokeja na lodzie w naszym kraju, jednakże próba uruchomienia takich rozgrywek za wszelką cenę, bez baczenia na interesy klubów i bez solidnych podwalin dla ich funkcjonowania, nie może uzyskać naszej akceptacji. Nadmieniamy przy tym, że jesteśmy otwarci na poszerzenie ligi w sezonie 2013/2014 o kluby, które zgłaszały akces do PHL (MMKS Podhale Nowy Targ), przy czym w najbliższym sezonie, podobnie jak w latach ubiegłych, nie powinno wiązać się to jeszcze z koniecznością uiszczania żadnych dodatkowych opłat ponad te, wynikające z obecnych przepisów PZHL.
Powrót

Komentarze:

czyli medalisci tego sezonu juz znani hehe skoro 3 zespoły wystartują
i to by tłumaczyło brak meczy o brąz;)
PZHL HAŁAS CLUB Zagłębie Sosnowiec Mistrzem Polski. Gratulacje Dzidzio.
dzięki po tylu latach medal cieszy :D
dzidzio mnie medal bez walki by nie cieszył, żadnego sportowego ducha i rywalizacji, nudaaa!
Trochę się zagalopowałem. To będzie mistrz śląska i zagłęgia. A Dzidzio sie cieszy.
No to zalatwili Halasika i jego kamande Sosnowiec, haha
Całkowite oderwanie od rzeczywistości w kwestii transmisji.

Nikt zdrowy nie zapłaci za transmitowanie meczy hokejowych a samo znalezienie w Polsce telewizji chętnej transmitować mecze "za darmo" będzie nie lada wyczynem.Przykład z NHL to taki skrajny dowód powyższego. Kluby jednak wiedzą lepiej i nic dziwnego że nawet tvp sport której oferta sportowa pozostawia wiele do życzenia puszcza hokej bardziej z musu aniżeli sie tym szczyci.
A to akurat amatorszczyzna w TVP z ostatniego Play-off można było migawek nakręcić na 10 lat do przodu, taką reklamę można było zrobić, że kolejki by się ustawiały po dekoder TVP Sport czy co tam trzeba żeby oglądać
transmisje internetowe z Krakowa czy Sanoka były wielce niż OK
I co teraz Hałas? Zrobisz hałas czy pójdziesz w szałas?
:) Kto mieczem wojuje od miecza....:) p.Hałasik po co to było?.....stawianie klubów pod ścianą i straszenie że nawet PHL wystartuje z 3 klubami:)
Hałasik ustalił budżet minimalny klubom a sam jest niewypłacalny.Dokładnie zostawić jeszcze na ten sezon wszystko po staremu i już za rok wystartować ale faktycznie jako poukładana liga zawodowa.Teraz to jest tylko jeden paragraf,jak łupić kluby.
acha jeszcze jedno trafne podsumowanie bezradności i bezużyteczności przedstawicieli wymienionych klubów zawiera się w zdaniu:

"...rozgrywki ligowe w sezonie 2013/2014 powinny odbyć się na dotychczasowych zasadach, a ich organizatorem powinien pozostać PZHL."

Tłumacząc dosłownie: my chcemy po staremu aby żyło nam się fajnie i przyjemnie oraz nikt nam nie zawracał gitary jakimiś reformami bo jeszcze ktoś z nas straciłby ciepłą posadkę :-)
Czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją mocną stroną.
Akurat czytanie w tym wypadku opanowane mam perfekcyjnie.

Czy kluby zaoferowały współpracę związkowi w napisaniu projektu?
Czy wreszcie same podjeły działania zmierzające do stworzenia własnej ligi na własnych zasadach?

Cytat:
"Sezon rozgrywkowy 2013/2014 PHL powinna zaś poświęcić na zbudowanie podwalin pod ligę zawodową, która ruszyłaby od następnego sezonu na zasadach akceptowanych przez wszystkie kluby."

To mówi wszystko. Wy zróbcie za nas wszystko a my was będziemy jedynie was poprawiać.Przypominam że w innych dyscyplinach za pisanie projektów brali sie działacze klubowi a zwiazek jedynie nadzorował i przekazywał cześć swoich kompetencji na nowo powstałe struktury ligi.
"Wobec powyższego, ze względu na wskazane powyżej zastrzeżenia i uchybienia oraz brak odpowiedniego zaplecza finansowego i organizacyjnego po stronie PHL, rozgrywki ligowe w sezonie 2013/2014 powinny odbyć się na dotychczasowych zasadach"

Cytuj w całości. Filipiak o swoją pozycję lub jak wolisz stołek raczej nie musi martwić się. Ale i inwestować w pustkę też nie będzie.
Skoro jesteś taki do przodu to wytłumacz nam wszystkim po co ten pośpiech? Dla czego nie można przenieść wszystkich dóbr do nowej HL w sezonie 2014/2015? Pomyśl sobie jak by wyglądał play-off gdyby drużyny miały zaprezentować się jak najlepiej przed sponsorem, TV itd.

Wszystko wygląda na to że Pan Hałasik chce odtrąbić chociaż jakiś sukces.
Ja jednak uważam dzidzio że ty nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Przecież kluby wyraźnie podkreśliły że chcą ligi ale od przyszłego sezonu bo teraz to wszystko niema rąk i nóg. Wystarczy przeczytać regulamin do umowy - SAME ZAKAZY I NAKAZY!
bezradny to jest zwiazek i tyle w temacie obronco pseudo zawodowej ligi,sam ja sponsoruj to i te 5 klubow zgodzi sie do niej przystapic
Ciekawa jest odpowiedź PHL :

11 lipca upłynie termin podpisywania umów z PHL

Dzisiaj (5 lipca) do klubów uprawnionych do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej hokeja na lodzie w Polsce, Polska Hokej Liga Sp. z o.o. (PHL) wysłała umowy kontraktowe na grę w Hokej Lidze w ostatecznym kształcie.

W umowach uwzględniono możliwe do zaakceptowania przez Ligę poprawki zgłaszane przez kluby. Nieprzekraczalny termin podpisania umów to czwartek, 11 lipca. Po tej dacie PHL przystąpi do rozpisania terminarza rozgrywek na sezon ’13/14.
Postawili Halasika pod sciana i .... maja racje.
W tym roku niech zostanie jak bylo, a w przyszlym laczcie sie ze slowakami jesli bedzie taka mozliwosc.
ten dzidzio to chyba z kliki skoro tak obstaje.nikt normalny nie moze sie zgodzic na ten ich cyrk.to jest parodia i tyle.chca wszystko za darmo a nic w zamian
Jak brak argumentów no to trzeba ad persona.Brawo tatoo!
Pan radny ze Sosnowca jest doradcą Hałasika a dzidzio ponoć jego kierowcą.
dzidzio wszyscy cię błagamy weź wkońcu wytrzeźwiej !!!
Parodia, jak można być prezesem PZHL i mieć w głowie los tylko jednego klubu a reszty nie widzieć bądź traktować ich tylko jako dodatkowych sponsorów?! To śmieszne! Ta niekompetencja razi po oczach. Wszystko jest robione na wariackich papierach a z takim "profesjonalizmem" daleko nie zajdziemy, zarówno kluby jak i reprezentacja. Mamy już lipiec a o losach DT nadal nic oficjalnego nie wiadomo, no poza hasłem "trening indywidualny"... ręce opadają.
Ale czy wy jestescie normalni ?
Nie bede bronil halasika ale tu nie chodzi o jakis smieszny sosnowiec tylko o wyniki naszej reprezentacji...bylo jasno powiedziane ze mieli tam grac obcokrajowcy z polskimi korzeniami, ktorzy moga po 2 latach grac w reprezentacji...czemu wy wszedzie widzicie interes Sosnowca w tym ? Jakie ma znaczenie czy zdobeda zloty medal czy nie. Mi sie ten pomysl bardzo podoba a zwlaszcza sprowadzanie zawodnikow z polskimi korzeniami...
zawodnicy z polskimi korzeniami mogą grać zarówno w Sosnowcu jak i w Krakowie... marny argument tworzenia DT.
A kij tam z tym Sosnowcem tu chodzi o cały kształt ligi a nie jakiś posrany Dream Team.
Aby zawodnik z polskim pochodzeniem mógł zasilić reprezentacje to musi w Polskiej lidze grać co najmniej 2 sezony. A projekt Hałasa jest taki że ta druzyna po roku ma grać w EBEL. Gdzie sens gdzie logika?
U nas zawsze muszą robić coś na przekór - zamiast skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań rodzimych lig (siatkówka, koszykówka czy piłka nożna) to starają się tworzyć nowe rozwiązania :/
standard - marudzimy... chce zrobić to po nim że wszystko na szybko, nie zrobiłby to byłoby że obiecywał a nie dał rady...
co do klubów to dziwi bo czy PHL czy gra na poprzednich zasadach to w takim samym wymiarze wspomaganie PZHL... bo licencje dla drużyn, licencje zawodnicze i etc... PHL dawało podstawy do myślenia o kontraktach z tvp lub innym Tv (ja chętniej bym widział POLSAT, bo są profesjonalni jeśli chodzi o sport, a i czasem wchodzili w dyscypliny niszowe, to co zgarnęli dzięki siatkówce i ręcznej mogą w coś władować bez pewności ze tez przyniesie zysk, Wanio by trzeba na hokeja zabierać). lepiej stracić caly sezon niż zaryzykować na wariackich papierach ? fakt, jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że szkoda tego calego dorobku...
Ja jestem wstanie poczekać na sukces kadry nawet 10 lat tyle że tak normalnie ,wychować młodzież ,na nich kasa.A nie zrobić sztucznie dobrą drużynę w lidze , która i tak będzie wypadać blado poza PHL . Taki projekt jest krótkotrwały góra 5 lat , bo kto ich potem zastąpi,jak nie dobra MŁODZIEŻ.Idąc dalej jak pozostałe kluby dobrze się zaopatrzą to i w PHL mogą mieć kłopoty.
dokładnie - jak robic jakis dream team to TYLKO do 20-21 lat MAX
a nie ogrywać mają się stare konie które niczego de facto nie osiągnęły z reprą od lat
Szósta drużyna Podhale..i gromy!
Odetchnąłem z ulgą. Pisałem o tym miesiąc temu że tak sie to skończy i stało się. Teraz proponuję zrobić ligę tymczasową + Podhale i starać sie o grę w słowackiej za rok. PZHL i Hałasik niech dalej uprawia prywate. Hałasik Wał Sosnowiec mistrzem PHL. Nie można nic zrobić szybko i dyktatem.
BRAWA PANOWIE !!! Popieram !!!
To co wyprawia Hałas i jego banda to jakaś farsa.

Idealny moment aby zrobić własną ligę bez udziału pzhl (który nic nie wnosi a tylko krzyczy dajcie dajcie dajcie). Niecha związkowe *e same spłacają swoje długi.
idealnie byłoby aby zebrać się i przystąpić w 5-6 klubów do słowackiej ligi - będzie słowacko-polska liga - byłoby pieknie
albo albo*
Tak, ale zacząć od 1 ligi bo do EX nie ma szans. Na początek góra dwa trzy kluby na więcej sie słowacy nie zgodzą przynajmniej w pierwszej transzy. Trzeba wreszcie zacząć rozmowy a nie tylko gadać. PLH w tej formie to farsa i czas z tym skończyć.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V