Hokej.net Logo

Wyświetleń: 4671

Odpowiedź na List Otwarty w sprawie rozgrywek Mini-Hokeja

2017-05-11 12:16:04

Otrzymaliśmy odpowiedź Danuty Piorun na List Otwarty w sprawie rozgrywek Mini-Hokeja i pracy sędziów na turnieju w Jastrzębiu-Zdroju.


Szanowni Państwo bardzo łatwo pisze się oceny pracy wszystkich lecz nie siebie, na początek kopia regulaminu PZHL kopia regulaminu dotycząca rozgrywek w kategorii mnihokeja na sezon 2016/2017:

.    Kategorie wiekowe:

Kategoria I - dziewczynki i chłopcy roczników: 2008 (9 lat), 2009 (8 lat) Kategoria II - dziewczynki i chłopcy roczników: 2009 (8 lat), 2010 (7 lat) i młodsi

Utrzymanie systemu rozgrywania turniejów, dopasowanych kategoriami wiekowymi celem wyeliminowania bardzo wysokich wyników.
Brak tabel i klasyfikacji ogólnej zespołów.
PZHL wprowadza rozgrywki w systemie turniejowym 4 lub 6 zespołów (wg. zasad IIHF - bez rywalizacji klubowej).

.    Sprawy regulaminowe:

Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum - 12 zawodników + 2 bramkarzy, maksymalnie 16 zawodników + 2 bramkarzy.
Formacje muszą być oznaczone kolorami lub numerami np. 11,12, 13, 14.
 
21, 22, 23, 24,
 
31, 32, 33, 34,
Mecz odbywa się na zmniejszonych polach, 4 na 4 zawodników.
Mecz trwa 18 minut; 3 x 6 zmian, czas gry formacji 60 sek. - zmiany lotne na sygnał dla obu tafli.
Bramki pełnowymiarowe.
Obowiązuje lekki krążek (w całym kraju).
Obowiązuje zakaz gry ciałem (w całym kraju).
Po każdym meczu, zawodnicy wykonują rzuty karne (na przemian) - punktuje 12 zawodników.
W meczu kategorii Mini hokej może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników/zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu definicji z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

To jest treść regulaminu i tu nasuwa mi się pytanie dlaczego ten regulamin nie jest realizowany?
Dlaczego turnieje minihokeja rozgrywane są inaczej niż stanowi regulamin?/Mam na myśli roczniki, krążek i inne/ Zadając te pytania myślę o turniejach w ramach rozgrywek prowadzonych pod auspicjami PZHL.


Następna sprawa VII Międzynarodowego Turnieju Minihokeja w Jastrzębiu Zdroju.

Przed turniejem każdy uczestnik otrzymał regulamin, którego fragment zamieszczam poniżej:

4.Do turnieju można zgłosić maksymalnie 15 zawodników w polu + 2 bramkarzy.
Minimalny skład - 12 zawodników w polu + 1 bramkarz. Dwa oddzielne kluby mogą wystawić wspólną drużynę.
Listy imienne zawodników należy zgłaszać na stronie www.minihokej.com.pl VII Międzynarodowy Turniej Minihokeja na Lodzie w zakładce ZAPISY  ONLINE  do 18.04.2017 r.
5.Mecz odbywa się na zmniejszonych polach - 4 x 4 zawodników.
6.W czasie turnieju w strefie przy tafli lodowiska mogą przebywać tylko zawodnicy drużyn uczestniczących w meczach oraz kierownicy, trenerzy - posiadający identyfikatory wydane przez organizatora.
7.Do każdego meczu można zgłosić 15 zawodników + 2 bramkarzy. Składów formacji nie można zmieniać w czasie meczu. Można zmienić przed kolejnym meczem, ale wówczas należy podać pisemnie do sędziów nowy, czytelnie wypełniony formularz (nieczytelny formularz sędzia ma prawo odrzucić, wówczas należy uczestniczyć w meczu na podstawie poprzedniego składu formacji). Zawodnik rezerwowy przypisany do danej formacji musi od początku mieć ten sam kolor formacji.
8.Grają trzy formacje oznaczone kolorami: I Formacja kolor czerwony, II Formacja kolor żółty, III Formacja kolor niebieski - czas gry jednej formacji wynosi 60 sekund. Zmiana formacji następuje bez zatrzymania - zmiany lotne.
9.Zmiana formacji następuje na sygnał zegarowy (dźwięk ze stolika sędziów
funkcyjnych) "formacja następna może wejść na boisko" - zacząć walczyć o krążek - po opuszczeniu przez ostatniego zawodnika "boiska".. lub oczekującego w strefie zmian - dotyczy ta uwaga drużyn, które rozgrywają mecze w tercji środkowej lodowiska. Wcześniejsze wejście skutkuje nałożeniem kary, która = faul na pierwszego wchodzącego. (za opuszczenie ostatniego zawodnika uważa się zejście zawodnika do strefy swojej ławki - boksu).
10.BRAMKI:  PEŁNOWYMIAROWE.
11.Czas jednego meczu w meczach wynosi:
.    W KATEGORII  2007 -  2008 - mecze trwają 18 minut 
.    W KATEGORII  2009 -  2010 - mecze trwają 18 minut
12.W turnieju nie ma dogrywki.
13.W czasie meczu można zastąpić zawodnika w danej formacji rezerwowym przypisanym do danej formacji.
14.Mecz rozpoczyna się wznowieniem.
15.W czasie trwania meczu nie ma wznowień - wyjątek stanowi kontuzja zawodnika wymagająca interwencji służby medycznej - zatrzymywany jest czas na trzech taflach.
16.Po zdobyciu bramki, drużyna zdobywająca bramkę wycofuje się natychmiast na swoją połowę, natomiast drużyna która ją straciła, rozpoczyna od własnej bramki podaniem od bramkarza.
17.Obowiązuje zakaz gry ciałem.
18.W przypadku faulu, sędzia nakłada karę - nie używając gwizdka - do końca zmiany na zawodnika faulującego, który musi opuścić taflę jak najszybciej i bez udziału w grze.
19.Obowiązuje krążek lekki.
20.PUNKTACJA:
.    za wygranie meczu - 3 pkt; za remis - 1 pkt;

.    o kolejności miejsc decydują:
1.Punkty
2.Bezpośredni mecz
3.Korzystniejsza różnica bramek
4.Większa liczba strzelonych bramek
5.W przypadku gdy trzy drużyny mają taką samą ilość punktów - decyduje tzw.
"mała tabela" do której zaliczane są mecze pomiędzy tymi trzema drużynami.
21.W każdej grupie odbywają się mecze olejności według wg terminarza turnieju.
22.Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać aktualne badania lekarskie i legitymacje szkolne, które należy dostarczyć do biura turnieju przed pierwszym meczem.
23.Opłata organizacyjna za udział w turnieju wynosi 400 zł od drużyny. W przypadku rezygnacji drużyny opłata nie podlega zwrotowi.
24.Klub zgłaszający musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej zawodników uczestniczących w turnieju.
25.Składy drużyn (wypełnione drukowanymi lub komputerowo) do rozgrywek należy dostarczyć do organizatora w danej grupie godzinę przed pierwszym meczem.
26.Wszelkie udokumentowane nieprawidłowości i nieprzestrzeganie regulaminu będą skutkowały dyskwalifikacja drużyny z turnieju.
27.NAGRODY i inne: Organizator zapewnia: wodę dla uczestników; kanapkę, soczek, owoc na każdy dzień turniejowy; medale dla wszystkich zawodników drużyny (17 szt.) oraz  puchary - statuetki za miejsca.
28.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu 29.W sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia
główny   oraz organizator
30.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni 31.Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu


Komisja organizacyjna turnieju na mocy tego regulaminu i  ma prawo podjąć ostateczną decyzję. Zaznaczam, że takie decyzje podejmowane są po bardzo wnikliwej analizie.

Turniej ten był turniejem towarzyskim i mogą być wprowadzone zasady inne niż regulamin PZHL, organizator praktycznie zachował wszystkie ogólne przepisy z regulaminu PZHL zmieniając tylko roczniki aby umożliwić zawodnikom rocznika
2007 udział w tym turnieju jako ciągłość ubiegło rocznej edycji.


Komunikat końcowy turnieju z jego podsumowaniem:

Śląski Związek Hokeja na Lodzie
VII Międzynarodowy Turniej Minihokeja - podsumowanie W niedzielę (23.04.2017) na lodowisku w Jastrzębiu-Zdroju zakończył się VII Międzynarodowy Turniej Minihokeja dla zawodników z roczników 2007-2008 oraz 2009-2010. W obu kategoriach wiekowych najlepszym zespołem okazał się MOSM Tychy I.  Zapraszamy do zapoznania się z końcową klasyfikacją turnieju.

Zapraszamy do obejrzenia materiału TVP Katowice o VII Międzynarodowym Turnieju Minihokeja - od 7 minuty 20 sekundy:
https://katowice.tvp.pl/30041111/21042017-godz-1850 oraz od 4 minuty
https://katowice.tvp.pl/30058543/22042017-godz-1850

Kategoria wiekowa 2009-2010 kolejność

MOSM Tychy I
SK Karvina (Czechy)
UKH Unia Oświęcim
JKH GKS Jastrzębie
UKS Olivia 17 Gdańsk
HK Galicke Levy Novojavorivsk (Ukraina
KH Legia Warszawa
TMH Polonia Bytom
MUKS Orlik Opole
UKS Zagłębie Sosnowiec I
UKH Dębica
MUKS WTH Wrocław
MMKS Podhale Nowy Targ
HUKS Niedźwiadki Gdynia
MUKS Naprzód Janów
RTH Zryw Ruda Śląska
UKS Zagłębie Sosnowiec II
MOSM  Tychy II

Kategoria wiekowa 2007-2008 kolejność

MOSM Tychy I
HK Altis Namestovo (Słowacja)
JKH GKS Jastrzębie I
MMKS Podhale Nowy Targ
HK Galicke Levy Novojavorivsk (Ukraina)
SK Karvina (Czechy)
UKS Olivia Gdańsk
KH Legia Warszawa
MUKS Orlik Opole
MKS Cracovia Kraków
JKH GKS Jastrzębie II
TMH Polonia Bytom
UKH Unia Oświęcim
UKS Zagłębie Sosnowiec
MUKS Naprzód Janów
MOSM Tychy II
UKH Dębica
MUKS WTH Wrocław

Łącznie w VII Międzynarodowym Turnieju Minihokeja wzięło udział 547
zawodników: 247 zawodników z rocznika młodszego oraz 273 zawodników ze starszego rocznika. W 180 spotkaniach padło w sumie 1336 goli.

Dla pełnego obrazu pragnę poinformować, że turniej ten organizowany jest również a może dlatego aby umożliwić udział takim ośrodkom szkoleniowy dzieci, które nie mają możliwości uczestnictwa w systemie rozgrywek.
W załączniku tylko jedno z takich podziękowań jakie wpłynęły po zakończeniu turnieju nie licząc podziękowań składanych osobiście w biurze zawodów /również Pan był osobiście a trzy tygodnie po turnieju pisze Pan list otwarty/ Przygotowanie tej informacji pochłania dużo czasu do dnia dzisiejszego nigdy tego nie robiłam ale brak rozeznania w istniejących zapisach regulaminowych i krzywdzenie poprzez niesłuszne opinie innych, którzy poświęcają swój czas bezinteresownie i z oddaniem dla prawidłowego przebiegu imprez sportowych nie mogłam przejść obojętnie.

Zamiast analizować każdą sytuację na lodzie gdzie co 18 minut kończy się trzy mecze musiało Panu zająć bardzo dużo czasu, a może należało ten czas poświęcić na pracę nad poprawieniem organizacji rozgrywek w MOZHL.

Myślę, że na tym skończę wyjaśnienie aspektów rozgrywek w kategorii minihokeja.
Nie mając uprawnień nie będę odnosiła się do zagadnień sędziowskich.
Panu proponuję o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.Ze sportowym pozdrowieniem

Danuta Piorun
Sekretarz SZHL

Powrót

Komentarze:

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.

UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V